Kody do gryDODATKOWE FUNDUSZE

Pieniądze możesz pozyskać na dwa sposoby:

1) Pierwsza metoda zakłada odblokowania określonego kodu. W tym celu odszukaj w Moich dokumentach katalog UK Truck Simulator i użyj Notatnika do otwarcia pliku o nazwie config. Zlokalizuj teraz wiersz Unset G Consol 0 i dokonaj zamiany na Unset G Consol 1. Przystąp do gry. W dowolnym momencie rozgrywki wciśnij klawisz tyldy (~) i wpisz hasło cheat money, dzięki czemu otrzymasz 5000 funtów.

2) Druga metoda zakłada zmodyfikowanie zapisanego stanu gry. Upewnij się więc, że grę uruchomiłeś co najmniej jeden raz i że zachowałeś swoje postępy. Odszukaj katalog Saves w miejscu, gdzie zainstalowana została gra. Użyj Notatnika do otwarcia pliku game.sii i zlokalizuj parametr money_account. Wpisz pożądaną wartość, a po uruchomieniu gry będziesz dysponował taką właśnie ilością pieniędzy.

Źródło: gry-online